ปรับปรุงภูมิทัศน์

พล.ต.ต.ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล ผบก.ภ.จว.พัทลุง ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

พิธีการปล่อยแถวการระดมฯ


พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานในพิธีการปล่อยแถวการระดมฯ โดย พล.ต.ต.ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ร่วมกวาดล้างอาชญากรรมและรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.พัทลุง/ขอบคุณภาพhttp://www.facebook.com/khumnurak

อบรมอาสาชาวบ้าน


สถานีตำรวจภูธรกงหรา ส่งผู้ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมตำรวจอาสา โดยท่านผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พล.ต.ต.ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล เป็นผู้อบรม จำนวน ๒๐๐ คน ที่โรงแรมวังโนรา

ส่งตำรวจอบรม


สถานีตำรวจภูธรกงหรา ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมในโครงการหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งตำรวจ

จัดรายการวิทยุ


สถานีตำรวจภูธรกงหรา จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินรายการวิทยุ

อบรมเยาวชน


สถานีตำรวจภูธรกงหรา จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมเยาวชน