อบรมอาสาชาวบ้าน


สถานีตำรวจภูธรกงหรา ส่งผู้ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมตำรวจอาสา โดยท่านผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พล.ต.ต.ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล เป็นผู้อบรม จำนวน ๒๐๐ คน ที่โรงแรมวังโนรา

ไม่มีความคิดเห็น: