ส่งตำรวจอบรม


สถานีตำรวจภูธรกงหรา ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมในโครงการหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งตำรวจ

ไม่มีความคิดเห็น: